Tel.: 583 311 349

Foniatrická ordinace Šumperk
M.R.Štefánika 3 - vchod A, 1. patro

Vady sluchu

 
Váš komunikační deficit můžeme snížit či odstranit výběrem vhodné korekce.
 
Zajišťujeme kompletní servis sluchadel, drobné opravy, v případě potřeby větší opravy pak zprostředkovaně s výrobcem sluchadla.
Vyšetření sluchuVyšetření sluchu