Tel.: 583 311 349

Foniatrická ordinace Šumperk
M.R.Štefánika 3 - vchod A, 1. patro

Naše ordinace

MUDr. Lenka Kohutová
odborný lékař foniatrie, ORL


vedoucí sestra
Anna Vepřková

zdravotní sestry
Jana Kotrlová